Svenska Bil >> Driving Safety >> Driving Safety >> Content

Bil Dashboard Komponenter

Varje fordon kommer utrustad med en instrumentpanel för föraren att se . Även om vissa instrumentpanel komponenter varierar , grundläggande instrumentpaneler visar mätare som förarna måste visa på en nästan konstant basis för att framföra ett fordon på ett säkert sätt . Funktion

instrumentbrädan sitter strax under förarens sida av vindrutan , precis bakom ratten . På ett minimum , skriver Charles Ofria på FamilyCar.com måste instrumentbrädan ha en hastighetsmätare och bränslemätare .
Funktioner

En hastighetsmätare mäter aktuell hastighet fordonet, samt bränslemätare ger föraren information av hur mycket bränsle kvar i bensintanken. Tillverkaren kalibrerar båda komponenterna att vara så exakt som möjligt .
Överväganden

Andra instrumentbrädamätinstrument inkluderar varvräknare , temperaturmätare och oljetryck indikator . Varvräknaren illustrerar hur snabbt motorn roterar. Temperatur- och olja tryckmätare mäter motorns värme och mängden tryck oljan utövar i motorn kammaren , vilket gör övervakningen av motorns funktioner enklare för föraren .

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/driving-safety/driving-safety/147326.html

Previous:
Next:

Driving Safety

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.