Svenska Bil >> Driving Safety >> Driving Safety >> Content

Kaliforniens Vehicle Smog lag

Kalifornien kräver smog inspektioner av fordon med diesel-eller bensinmotorer och tillverkades under vissa år . Inspektionerna syftar till att minska halterna av många miljögifter , såsom kväveoxider och flyktiga organiska föreningar . Fordonstyper

Alla bensindrivna fordon med årsmodeller efter 1974 och dieseldrivna fordon tillverkade efter 1998 med en totalvikt ( GVWR ) på mindre än 14.000 pounds omfattas av smog inspektion kravet . Hybrider , elbilar och motorcyklar är alla undantagna från smog inspektion , som är bensindrivna fordon med en GVWR av mer än 14.000 pounds .
Län

Thirty - fyra län i Kalifornien kräver att fordon passerar en smog inspektion att förnya ett fordonsregister . Ytterligare sex länen kräver smog certifieringar inom vissa postnummer .
Överväganden

Enligt " Los Angeles Times ", som i februari 2010 , fanns det 23 miljoner bilister i Kalifornien som omfattas av smog kontrollprogrammet . Programmet har hjälpt bort 400 ton dagligen av föroreningar från Kaliforniens luft .
Bedrägeri

En statlig revision under 2010 fann att många bilprovningsstationer felaktigt var att ge äldre - modell fordon som passerar smog inspektion kvaliteter , och att det fanns omfattande bedrägerier i kontrollsystemet .

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/driving-safety/driving-safety/147233.html

Previous:
Next:

Driving Safety

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.