Svenska Bil >> Driving Safety >> Driving Safety >> Content

Hur Frigör Stöldskydd i en 2006 Dodge Durango

Det finns säkerhetsföreskrifter som inrättats för din Dodge Durango som håller bilen skyddas . När stöldskydd larmsystem är aktiverat , kan endast en auktoriserad nyckel låsa upp dörrarna och starta trucken tändningen . Fjärrkontrollen nyckelbricka kan fjärrstyra starta tändningen för Durango , varefter du har 60 sekunder att sätta i nyckeln i tändningslåset och vrid den till läge "RUN" . Om du inte gör detta inom utsatt tid eller trycka på " Panik " -knappen på fjärrkontrollen kommer att inleda stöldlarm . Endast en auktoriserad tändningsnyckel kan sedan avaktivera det . Saker du behöver
Startnyckel
Visa fler instruktioner
1

Tryck på "Lås upp " -knappen på fjärrkontrollen nyckelbricka för att öppna de Durango dörrarna . Om du inte har en nyckelbricka in Durango nyckeln i dörren och vrid medurs för att låsa upp bilen .
2

Sätt i Durango nyckeln i tändningslåset och vrid den medurs så långt det kommer att gå utan igångsättning av motorn . Detta är känt som " Run "-läge .
3

Vrid nyckeln moturs så att det är tillbaka till vila , eller " Lock" . Den stöldlarm kopplas ur .

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/driving-safety/driving-safety/147171.html

Previous:
Next:

Driving Safety

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.