Svenska Bil >> Driving Safety >> Driving Safety >> Content

Kalifornien CVC Motor Vehicle Safety Act

The Motor Vehicle Safety Act etablerat en tvingande lag bilbälte i California Vehicle Code ( CVC ) . Delstatsparlamentet godkände lagen för att åstadkomma en minskning av dödsfall och skador Identifiering

Termen " motorfordon " avses en personbil , motor truck eller lastbil traktor , medan exklusive motorcyklar . " En person som inte bruka ett fordon på en motorväg om denna person och alla passagerare 16 år eller äldre är fastspända med ett bilbälte , " lyder lagen . .
Undantag

De aktivt engagerade i leveransen av tidningar inte innehas till lagen , och stadgan inte heller gälla för operatören av en taxi , förutsatt taxi är på jobbet på en gata i staden och som bär en betalande passagerare . I varje fall måste en passagerare under 6 års ålder i framsätet på en taxi fastspända med ett bilbälte . Lagen
Fines

föreskrivs böter på $ 20 för ett första brott och $ 50 för alla efterföljande överträdelser . I stället för böter för första brott , kan en domstol rikta scofflaw till en trafik skola säkerhet kurs som ger instruktioner beträffande korrekt användning av säkerhetsbälten begränsningar .

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/driving-safety/driving-safety/146701.html

Previous:
Next:

Driving Safety

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.