Svenska Bil >> Driving Safety >> Driving Safety >> Content

Utsläpp och skyddsronder

Många stater kräver förarna att lämna sina fordon till säkerhet eller utsläpp inspektioner där certifierade tekniker säkerställa att fordonet är i överensstämmelse och redo att köras på allmän väg. Säkerhetsinspektioner att förhindra olyckor på grund av dåligt underhåll, medan utsläppen inspektioner tvingar förarna att göra reparationer som håller deras fordon igång effektivt utan att producera överskott föroreningar. Krav

Varje stat bestämmer sin egen politik för säkerhet och utsläpp inspektioner. Medan många stater mandat säkerhetsinspektioner, endast ett fåtal, däribland Kalifornien, kräver utsläpp inspektioner. Frekvensen av inspektionerna är en annan fråga som varierar från staten. Säkerhetsinspektioner krävs vanligtvis på årsbasis.
Procedur

säkerhet och utsläpp inspektioner är i allmänhet kort. I fallet med en säkerhets-inspektion, kontrollerar en tekniker en uppsättning lista över objekt på fordonet och noterar några tecken på potentiell fara. Utsläpp inspektioner innebär fästa fordonet till en speciell maskin och sätta sensorer i avgasröret för att mäta nivåerna av koldioxid och andra skadliga kemikalier i avgaserna vid flera olika RPM hastigheter.
Checklista

Säkerhetsinspektioner begär att inspektören skall kontrollera varje säkerhetssystem i fordonet. Detta omfattar objekt som bromsbelägg och skor, bromsledningar, fönster glas, horn, speglar, lampor exteriör och däck. Vissa stater, som New York, kräver tekniker att faktiskt ta bort ett av fordonets hjul för att kontrollera bromsarnas skick på nära håll.

Utsläpp inspektion checklistor involverar kör fordonets motor vid två eller flera motorvarvtal och mäta den kemiska sammansättningen hos avgaserna vid varje.
Kostnad

säkerhet och utsläpp inspektioner i allmänhet har bara en nominell kostnad. Stater som Utah ange ett högsta pris som auto butiker kan ta betalt för en tekniker, som i juni 2010, var att beloppet $ 17 för de flesta bilar och lastbilar, och $ 22 för fyrhjulsdrivna fordon, som kräver särskild inspektion av nav och axlar. Utsläpp inspektioner kosta något mer, allt så högt som $ 50 på några privata kontrollorgan center i Kalifornien.
Påföljder

Förare som inte underkasta sig en erforderlig kontroll, eller som misslyckas inspektionen, är ansvariga för ett antal påföljder. Förutom kostnaden för reparationer, kan förare som driver ett fordon utan giltigt inspektion biljett. Dessutom kan förare som orsakar en olycka i ett fordon som underkänts inspektion vara ansvarig för fler skador. Underlåtenhet att passera ett utsläpp inspektion kan hindra föraren från att förnya registreringen på ett fordon, öppnar dörren för ännu fler böter och citeringar.

.from:https://www.motorfordon.com/bilar/driving-safety/driving-safety/146049.html

Previous:
Next:

Driving Safety

 

Copyright (c) https://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.