Vermont automatisk inspektion Riktlinjer

Enligt Vermont Department of Motor Vehicles, måste alla registrerade fordon inspekteras en gång per år vid godkända kontrollorgan stationer. Nyregistrerade bilar skall prövas inom 15 dagar efter registreringsdatum. Diagnostik Undersökningar

Nyare bensindrivna bilar och dieseldrivna fordon med en högsta tillåtna vikt på 8.500 pounds eller mindre skall genomgå en on-board diagnostik undersökning, som checkar ut avgasreningssystem.

Dokumentation

Department of Motor Vehicles kräver inspekterande mekaniker att kontrollera lagenligheten av varje fordons registreringsbevis och status för förarens försäkring dokumentation. Fordonets identifieringsnummer skall matcha bilist juridisk dokumentation.
Inspektionsprocessen

Inspektörerna kontrollera att bilbälten är på plats där krävs innan undersöker bilens kondition, vindruta och fönster. Mekanik kolla däck för slitage och brister samt flera aspekter av broms-och fjädringssystem, avgaser och elsystemet. Efter ett framgångsrikt slutförande av inspektionen, får föraren en dekal som går på vindrutan.
Undantag

Skolskjutsar och bussar genomgår kontroller två gånger per år. Utställning fordon av årsmodell 1940 eller tidigare, som är utrustade som ursprungligen tillverkades, är undantagna från inspektionen processen.

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/professional-car-maintenance/133732.html

Previous:
Next:

Professionell Bilunderhåll

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.