Fakta om Auto Diesel Mekanik

Diesel , ett alternativ till bensin , befogenheter förbränningsmotorer med högre kompression och kompression tändsystem . Diesel används flitigt i inte bara transport utan tunga maskiner också, vilket resulterar i en efterfrågan på kvalificerade mekaniker som är utbildade inom detta område . Job Description

Diesel mekanik har särskild utbildning i de delar av fordonets underhåll och reparation som är unika för dieselfordon . Specialisering kan omfatta personbilar fordon såsom bilar , lastbilar , bussar, tåg och båtar , eller tung utrustning som kranar , bulldozrar och skördetröskor .
Utbildning

Diesel mekaniker kan lära av on-the - job training . Certifiering krävs inte , även om mekaniken kan finna att avancemang är lättare med officiella referenser . Yrkesskolor erbjuda program som tar mellan sex månader till två år att slutföra , beroende på det valda programmet .
Lön

Enligt US Bureau of Labor statistiken var medianvärdet timlön för en diesel mekaniker under 2008 $ 18,94 . Lönerna varierade från mindre än $ 12,50 mer än $ 28,41 .

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/professional-car-maintenance/133714.html

Previous:
Next:

Professionell Bilunderhåll

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.