Hur man tar bort avgaserna på en 2002 Isuzu Rodeo

Den Isuzu Rodeo är en SUV med en standard V6-motor. Avgaserna går från motorn, ut ur motorutrymmet, sedan längs ramen och slutar vid den bakre stötfångaren. Avgassystemet är en lång pipa fäst vid ramen och motorn med bultar och klämmor. Samlingsrören är fästa till motorn med åtta bultar. Du kommer att behöva höja hela ramen från marken för att ta bort alla skruvar och klämmor från ramen. Saker du behöver
Golv jack
Jack står
Ratchet set
Visa fler instruktioner
1

Lyft Isuzu Rodeo använda en domkraft sedan stödja dess vikt med pallbockar. Hela bilen ska vara igång.
2

Koppla bort grenröret från motorn headers med ratchet set. När bultarna har tagits bort, kan avgaserna dras av motorn.
3

Lossa avgasröret fästskruven och dra rören från grenröret med spärrfunktion set.

4

bort avgasgrenröret från motorrummet och ställ den åt sidan.
5

Lossa låsmuttrarna på avgasröret s hängare med spärrfunktion set. Lossa fästskruvarna och muttrar förbinder ljuddämparen till ramen med spärrfunktion set. Dra rör och ljuddämparen ut från under ramen.

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/professional-car-maintenance/133588.html

Previous:
Next:

Professionell Bilunderhåll

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.