Mitsubishi Lancer Oil Plug Removal

Korrekt underhåll av din Mitsubishi Lancer inkluderar oljebyte var 3500 miles . Om du väljer att byta olja hemma istället för att ta bilen till ett servicecenter , ta bort avtappningspluggen för att tömma oljetråget av gammal olja . Ta bort pluggen ordentligt för att undvika att strippa gängorna och orsakar ett oljeläckage . Saker du behöver
Jack
Jack står
dräneringskärlet
Wrench in
Visa fler instruktioner
1

Lyft upp framsidan av Lancer med en domkraft. Placera domkraften under bilen sedan sänka den på läktaren med domkraften .
2

Placera ett uppsamlingskärl under oljeavtappningspluggen nära baksidan av oljetråget .
< br > 3

Lossa avtappningspluggen med en skiftnyckel . Ta bort pluggen från oljetråget .
4

Sätt i kontakten i stället manuellt när oljan rinner . Dra i kontakten med skiftnyckel .

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/oil-changes/133088.html

Previous:
Next:

olja Förändringar

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.