Hur man återställer Ljuset Byt olja på en 2008 Tacoma

Den 2008 Toyota Tacoma använder ett system för underhåll påminnelse att hålla reda på Motorläget och körvanor och beräkna när motoroljan behöver bytas . En varningslampa tänds på instrumentpanelen för att varna dig om att ett oljebyte behöver utföras inom kort . Många fordonsindustrin tekniker återställer lätt olja varning om de byter olja . Om du byter olja själv , kan du återställa manuellt varningslampan . Instruktioner
1

Slå av tändningen .
2

Håll resan ratten trippmätaren återställs .
3

Turn tändningen till läge "på" utan att starta motorn .
4

Släpp trippmätaren återställningsknappen efter vägmätaren visar sex nollor , därefter släcks .
5 < p > Stäng av tändningen . Oljebyte ljuset kommer inte komma på nästa gång Tacoma startas .

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/oil-changes/132877.html

Previous:
Next:

olja Förändringar

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.