Hur du återställer meddelanden oljelivslängd 2006 Chevy Impalas

Den Impala namnskylt kan spåra sina rötter tillbaka till 1958 , då Chevrolet först använde den . De första impalasna var stora , bak - drive bilar drivs med åtta - cylindriga motorer . 2006 , var Impala ett mer effektivt paket , med en tvärgående monterade V6 motor driver framhjulen . Oljan - life -system på 2006 Impala berättar föraren när oljan behöver bytas . För att systemet ska fungera som Chevrolet tänkt , måste du återställa olje - life systemet efter oljebyte . Instruktioner
1

Sätt nyckeln i tändningslåset och vrid den till läge "RUN" . Starta inte motorn .
2

Tryck gaspedalen hela vägen till golvet , släpp det sedan . Gör detta tre gånger i följd inom fem sekunder .
3

Beakta " OLJEBYTE ENGINE SOON " meddelande på instrumentpanelen teckenfönstret .
4

Upprepa proceduren om meddelandet stannar på , men om den blinkar , har du lyckats återställa olje - life -systemet .
5

Vrid nyckeln till " OFF" .
< br >
.from:http://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/oil-changes/132863.html

Previous:
Next:

olja Förändringar

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.