Kan syntetisk olja bytas ut mot icke syntetisk olja ?

Införandet av syntetisk olja har orsakat förvirring och ett antal frågor för bilägarna . Dock bör använda icke - syntetisk olja i en motor som har använt syntetisk olja inte skada en motor . Problem med tidiga Syntetmaterial

Tidiga syntetiska oljor interagerade annorlunda än icke - syntetiska oljor med motorns tätningar . Byte mellan syntetiska och icke - syntetiska oljan orsakat tätningar läcker . I början av syntetisk olja , var det inte lämpligt att växla mellan syntetiska och icke-syntetiska olja av denna anledning .
Vid växling Olja
Särskilda

förfaranden nej längre behöver följas för att ersätta syntetisk olja med icke - syntetisk olja . Båda typerna av oljor är kompatibla med varandra . I själva verket är syntetiska och icke - syntetiska blandningar av olja marknadsförs av stora oljebolag .
Anledningar att använda icke - syntetisk olja
Syntetisk olja kan bytas mindre ofta att minska kostnaderna för användning.

Den främsta anledningen till att en person kanske vill byta från syntetiska till icke - syntetisk olja är kostnaden . Syntetisk olja behöver inte bytas så ofta som icke - syntetiska , vilket bidrar till att minska kostnaderna för att använda den dyrare oljan .

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/oil-changes/132648.html

Previous:
Next:

olja Förändringar

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.