Hur du återställer en förändring tunn motorolja på en 2002 GMC

Den " oljebyte " ljus på 2002 GMC tänds när oljan behöver bytas . Denna tjänst indikatorlampa bör inte ignoreras . Motoroljan är ansvarig för att tillhandahålla nödvändig smörjning till vitala motorkomponenter . Om motoroljan inte byts vid rekommenderade intervall , kan du uppleva tidigt motorslitage . Kolvhuvudena i din 2002 GMC är särskilt känsliga för slitage om kolvringarna skadas av otillräcklig smörjning . Instruktioner
1

Vrid tändningen till läge "på" och vänta på instrumentbrädan lampor för att lysa .
2

Tryck på gaspedalen tre gånger inom fem sekunder . Addera 3

Vänta tills oljan ljuset på instrumentbrädan för att blinka i fem sekunder och sedan stängas av . Den " Byt motorolja " ljuset är nu återställd .

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/oil-changes/132563.html

Previous:
Next:

olja Förändringar

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.