Hur man återställer Lexus 350 Underhåll - Obligatorisk Ljus

Den " underhåll krävs " tänds på instrumentpanelen för Lexus 350 var 3000 till 5.000 miles . Detta ljus är att påminna bilägaren att det är dags att ha Lexus service för ett oljebyte och , beroende på körsträcka , alla andra rekommenderade underhållsservice förfaranden som anges i handboken . Det ska inte förväxlas med " check engine " -ikonen som lyser på instrumentpanelen . "Check engine " lampan indikerar en sensor eller krets har utlöst en felkod och bör behandlas omedelbart . Instruktioner
1

Tryck vägmätare /trip -knappen på instrumentpanelen tills " Trip A " visar den faktiska körsträckan för Lexus . Håll knappen intryckt tills återställningen är klar .
2

Placera nyckeln i tändningslåset och vrid den till key-on/engine-off ( KOEO ) positionen . Den KOEO positionen är två klick framåt i tändningslåset och kommer att ge de tillbehör utan att motorn är igång .
3

Titta vägmätaren inställningen tills sex streck visas . Var och en kommer att blinka bort . När den sista blinkar bort , kommer avläsningen visas på vägmätare /trip knappen visa 000000 .

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/oil-changes/132424.html

Previous:
Next:

olja Förändringar

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.