Hur figur Speedo Utväxling

Speedo gear är förkortning för hastighetsmätarkugghjul i bilar . Syftet med hastighetsmätare redskap är att läsa hastigheten korrekt baserad på däckdimension och axelkonfiguration . I själva verket kan du beräkna hastighetsmätaren växlar baserade på formeln SG = ( 20,2 x axel ratio ) /TD , där SG är hastighetsmätarkugghjul , är axel ratio utväxlingen associerad med axeln och TD är däckets diameter . Instruktioner
1

Bestäm din axel ratio . Du gör detta genom att hitta antalet tänder i din axel kuggkrans och antalet tänder i axeln drevet . Dividera antalet kuggar i kuggkransen med antalet tänder i kugghjulet . Till exempel , om du har 25 tänder i din kuggkrans och 10 tänder i drevet , kommer din axel ratio vara 2,5:1 .
2

Bestäm din däckets diameter i inches . Du kan få denna information från din däcktillverkaren . En typisk däckets diameter är 26 inches .
3

Bestäm förhållandet hastighetsmätarkugghjul enligt formeln SG = ( 20,2 x axel ratio ) /TD . I exemplen från steg 1 och 2 , är hastighetsmätaren utväxling 1,94 ( 20,2 x 2.5/26 ) .

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/general-car-maintenance/131490.html

Previous:
Next:

Allmän Bil Underhåll

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.