PT Crusier Uppvärmning Problem

PT Cruiser hänvisar till en kompakt bil som lanserades av Chrysler 1999 . PT Cruiser , känd för sin distinkta , retro - stil utseende , kan uppleva värme problem som ofta kan lösas med vissa grundläggande felsökning kontroller . Motoröverhettning

PT Cruiser kylarlock våren kan förlora elasticitet över tiden , och orsaka vatten i frostskyddsmedel att fly . The overflow tank får inte fylla på den vätska förlust , vilket resulterar i ackumulering av värme i motorn. Inspektera våren efter tecken på slitage och byt ut locket som behövs .
Brist på Heat

Om PT Cruiser värmesystemet producerar lite eller ingen värme , värmeelementet kan läcka kylvätska. Inspektera kärna för sprickor , samt slangarna till värmeelementet för revor eller andra tecken på slitage , och göra nödvändiga ersättare .
Luftfickor

luftfickor kan utvecklas i PT- slangar Cruiser värmare och kärna på grund av otillräckliga nivåer av kylvätska i kylaren . Kontrollera inlopp och utlopp returslangar värmare med värmaren igång . Om Värmeslangarna känns sval , luftfickor är att skylla . Öppna avluftningsskruvarna ventilerna på slanganslutningarna eller hus termostat att blöda ut luftfickor .

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/general-car-maintenance/130931.html

Previous:
Next:

Allmän Bil Underhåll

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.