Felsökning av en värmare i en Honda Civic

Honda Civic , en kompakt bil infördes 1972 av Honda , är känd för sin betalningsförmåga och tillförlitlighet . Trots dessa fördelar kan Honda Samhällskunskap utveckla värmare problem. Igensatt kondensor

skräp såsom insekter , löv och smuts kan komma in i kondensorn - som kondenserar köldmediet samtidigt frigöra värme i luften - och täppa det . Rengör kondensorn med tryckluft för att rensa ut eventuella hinder och återställa lämplig Honda Civic uppvärmning . Addera Kylvätska Leak

När kylvätska i Honda Civic motorblocket värms till en viss temperatur , öppnar termostaten , och kylmedel passerar genom kylaren . Sprickor eller försämring av kylarens slang kan resultera i läckage av kylvätska , vilket kan försämra Honda Civic värmaren . Inspektera för skadade slangar och byt ut vid behov .
Bad säkring

En termosäkring i Honda Civic styrenheten använder en smältbar länk som består av två stycken av metall utformad att smälta vid en viss temperatur , för att skydda överskottsvärme från att nå fläktmotorn . En felaktig termosäkring kan försämra funktionen hos fläkten motorfläkten , orsakar det att köra för fort eller inte alls . Byt den termiska säkringen att rätta till problemet .

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/general-car-maintenance/130922.html

Previous:
Next:

Allmän Bil Underhåll

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.