Kan du rengöra en gasspjällssensorn ?

En gasreglersensorn hänvisar till en sensor som övervakar gasreglaget position i en förbränningsmotor . Throttle lägesgivare bosatt inom spjällhuset , vilket kan kräva underhåll och rengöring för att bevara normal funktion . Symtom

Symtom på en gasspjällssensorn i behov av underhåll omfattar motor problem, såsom motorstopp , ojämn tomgång eller dålig motorprestanda . Gasspjällssensor frågor kan bestämmas via en självkontroll .
Orsaker

sensorer Gasspjällslägets kan täppa grund vevhuset ångor . Dessa ångor passerar vanligen genom spjällhuset då återföras till förbränningsprocessen och kan sätta oljiga rester på gasspjället underlätta ansamling av slam .
Cleaning
< p > Rengöring av spjällhuset själv kan göras med förgasare vätska och en ren trasa för att avlägsna ljus slam . Om tungt slam uppbyggd är en fråga , måste spjällhuset avlägsnas , rengöras i ett lösningsmedel och får torka . Under denna process bör gasspjällssensorn inte rengöras på grund av risken för kontaminering eller tråd skador . Det bästa sättet att bevara sensorn är att ta bort och ersätta den efter avslutad rengöring .

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/general-car-maintenance/130123.html

Previous:
Next:

Allmän Bil Underhåll

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.