Hur man tar bort Transmission Oil 1990 Toyotas

Den växellådsolja i en 1990 Toyota hjälper överföringen fungerar korrekt . Över tiden , kan oljan bli smutsig , vilket försvårar genomförandet av överföringen och kan få den att gå sönder i förtid . För att stoppa detta från att hända , måste du utföra regelbundet underhåll på din sändning , vilket innefattar att byta ut transmissionsolja . För att göra detta måste du först ta bort den gamla oljan . I det här fallet är projektet fordonet en 1990 Toyota pickup . Processen är liknande för andra 1990 Toyota , liksom. Saker du behöver
Jack
Jack står
Däck järn
skiftnyckel som
dräneringskärlet
Visa fler instruktioner
1 < p > Park Toyota på en plan yta och dra åt parkeringsbromsen . Lyft fordonets front med domkraften , och sätta pallbockar under fordonet för att hålla den i luften . Avlägsna domkraften och ta bort hjulen med däck järn .
2

krypa under bilen och leta reda på transmissionen , som är ansluten till motorn och har en platt pan på botten av det med en fördjupning i mitten för ett avlopp bult .
3

skruva isär avloppet bulten på undersidan av överföringen , med hjälp av en skiftnyckel . Låt transmissionsolja att tömma in i pannan .

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/general-car-maintenance/129496.html

Previous:
Next:

Allmän Bil Underhåll

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.