Hur ABS Broms Pumpar Work

låsningsfria bromsar ( ABS ) är en avancerad bromsteknik utformade för att maximera bromseffekten så förarna har mer kontroll över ett fordon . Förare måste förstå hur bilar utrustade med ABS fungerar så att de kan använda bromsarna korrekt vid nödstopp situationer . Funktion

låsningsfria bromsar använder hydraulisk kraft att pumpa ett fordons bromsar så att föraren inte behöver göra det manuellt . Det hydrauliska tryck som appliceras på bromsarna med ABS är en kraft som är mycket större än en förare skulle kunna tillämpas . Dessutom är ABS-bromsar pumpas automatiskt vid en hastighet snabbare än en människa kan , bidrar till systemets effektivitet .
Sensorer

ABS har inbyggda sensorer som känner av när att applicera det hydrauliska trycket till bromsaggregatet . Sensorerna är belägna i hjulen. Varje hjul innehåller en särskild hastighet sensor som skickar signalerna elektroniskt till den huvudsakliga ABS styrenheten att varna systemet om behovet av att bromsa .
Använd

ABS är en verksamhet som sysselsätter automatiskt , bör så förarna Pumpbromsa inte själva . Det rätta svaret är att tillämpa konstant , fast tryck på bromsarna när ABS är aktiverad . Förare som pumpar bromsarna manuellt på ABS- fordon riskerar att skada bromssystemet och tappa kontrollen över bilen .

.from:https://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/general-car-maintenance/129403.html

Previous:
Next:

Allmän Bil Underhåll

 

Copyright (c) https://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.