Min Chevy Ignition Key Kommer inte stänga av motorn

Chevrolet är en amerikansk tillverkare av bilar , inklusive sedans , sportbilar , lastbilar och minibussar . Beroende på bilmodell och år , kan du ha en tändningsnyckel som driver och startar din bil eller din bil kan använda ett nyckellöst , push- smart system för att driva och starta . För att stänga av ett körande fordon , måste bilen vara i parkeringsläge . Om bilen är i något annat läge , kommer det inte att stänga . Det är också möjligt för tändningsnyckeln till tillfälligt fastna i låscylindern på grund av rattens låsning . Instruktioner
1

Flytta växelspaken till parkeringsläget . Se till att spaken är inte mellan växlarna .
2

Jiggle nyckeln för att lossa den från låscylindern .
3

Vrid nyckeln från " på " läget till " off " läge .

.from:https://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/general-car-maintenance/128472.html

Previous:
Next:

Allmän Bil Underhåll

 

Copyright (c) https://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.