Hur man bibehåller servostyrning vätskenivåer i en VW Passat

VW Passat har varit ett populärt val sedan 1990-talet för bilköpare letar efter en elegant, lyxig medelstora sedan. Medan VW Passat levererar kvalitet inifrån och ut, kan du hjälpa till att bibehålla kvaliteten på ditt fordon genom at-home underhåll. Kontroll av power-steering fluid regelbundet kommer inte bara hjälpa dig att undvika dyra reparationer, men kommer också att se till att din bil är säker på vägen. Saker du behöver
Pentosin servostyrning vätska eller annan vätska som är godkänd för användning i VW fordon
Visa fler instruktioner
1

Kontrollera styrservo vätskenivån var 15.000 miles, samtidigt som du gör andra kontroller vätskenivån i din VW Passat. Du kan kontrollera vätskenivån tidigare om du misstänker en läcka, eller om du upplever problem med power-styrsystem.
2

Kontrollera att ditt fordon är parkerat på en plan yta innan du kontrollera vätskenivån nivåer, och ta del av om motorn är varm eller kall eftersom varma och kalla vätskor kommer att läsa på olika nivåer.
3

Lokalisera styrservo oljebehållaren i motorrummet på din VW Passat. Den kraftstyrningsventilen vätskebehållare ska vara på toppen av servopumpen och märkt på locket.
4

Ta bort locket och kontrollera styrservo vätskenivån för antingen "hot" eller " kalla "låg-markeringen beroende på motorns temperatur. Om du behöver lägga till vätska, tillsätt vätskan försiktigt för att undvika att fylla behållaren över den maximala nivån.
5

Kontrollera resten av power-styrsystem för delar som har blivit förlorar, slitna eller trasiga och byt läckande delar omedelbart. Varm vätska läcker in i motorn kommer att orsaka allvarliga skador på din bil och kan resultera i personskador under körning. Addera
.from:http://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/general-car-maintenance/124277.html

Previous:
Next:

Allmän Bil Underhåll

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.