Hur man beräknar kraften i en kolvpump

En kolvpump är en typ av kolvpump som använder en kolv , kolv eller membran för att driva trycket i den pumpade vätskan . Kraften som behövs för att driva en oscillerande pump beror på det maximala trycket , pumpkapaciteten och mekaniska effektivitet pumpen. Du måste veta dessa kvantiteter för att beräkna kolvpump makten . Instruktioner
1

Bestäm eller beräkna återgående pumpkapacitet , vanligen betecknad Q. Om Q inte är känt , kan du räkna ut det genom att multiplicera pumpens deplacement , mängden vätska förflyttas per tidsenhet , och pumpens volymetriska verkningsgrad , den procentandel av den totala volymen hos pumpcylindern som undantränges under varje slag.
2

Bestäm trycket , betecknad som P , vid vilken den fram-och återgående pumpen används. Arbetstrycket listas med pumpens specifikationer . Bestäm den mekaniska verkningsgraden , ME , av kolvpump
3

. Värdena varierar normalt mellan 80 och 95 procent , enligt Joe Evans , Ph.D. , en expert från PumpTech , Inc.
4

Beräkna pumpens effekt , i hästkrafter eller hästkraft , med hjälp av följande formel:

hästkraft = ( QXP ) /( 1714 X ME ) katalog

1714 är en omräkningsfaktor för att producera ett resultat i form av hästkrafter
.
.from:https://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/general-car-maintenance/132047.html

Previous:
Next:

Allmän Bil Underhåll

 

Copyright (c) https://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.