Vad gör Bad Gas Gör ett fordon ?

Som gaspriserna klättra , kan föraren vidta extraordinära åtgärder för att spåra den billigaste tillgängliga bränslet . Denna strävan kan leda till att vissa förare att fylla upp med dålig gas , dock , och dåliga gas kan ha en rad negativa effekter på en bils prestanda och på själva fordonet . Donförlust

Bad gas kan orsaka en märkbar förlust av makt , ibland orsakar fordonet att accelerera långsamt eller , i extrema fall , inte röra sig alls . Vissa förare med dålig bränsle kan också uppleva att tveka , snubblande och spiltor som motorn inte helt förbränna bränslet .
Insprutare

Bad gas innehåller ofta föroreningar och andra föroreningar som kan täppa bränslespridare . I bilar utan bränslespridare , kan dessa föroreningar skada en förgasare till den grad att det kräver en fullständig ombyggnad .
Bränslepump

Precis som föroreningar i dåligt gas kan skada bränslespridare , kan de täppa även bilens bränslepump och hindra den från att leverera bensin till motorn . En väntan bränslepump fel kan göra att bilen snubblar eller ens dö utan förvarning .
Bränslefilter

En bils bränslefilter tjänar till att avlägsna föroreningar från bensin och dåligt gas kan innehålla så många främmande partiklar som filtret blir igensatt . Förare med igensatta bränslefilter måste typiskt byta filter för att få bilen tillbaka på vägen .

.from:https://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/general-car-maintenance/131839.html

Previous:
Next:

Allmän Bil Underhåll

 

Copyright (c) https://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.