Hur du hittar den MAP-sensorn på en 1996 Oldsmobile Ciera 3.1

MAP -sensorn är en del av avgassystemet . Sensorn är placerad i närheten av insugningsröret där den mäter vakuumtrycket . Det genererar sedan en signal som ändrar trycket i insugsgrenröret för att möta den nödvändiga luft-och bränsleblandning. En felaktig MAP sensor kan börja skada din avgassystemet , vilket kan arbeta sin väg till din motor . Söka och ersätta en felaktig MAP sensor är ett måste om du tror att din sensor har gått dåligt . Instruktioner
1

Park du Oldsmobile Cutlass Ciera på en säker plats på plan mark. Stäng av motorn och dra åt parkeringsbromsen .
2

Pop öppna huven . Lokalisera MAP -sensorn i den övre motorn området . Trace förarsidan av motorn tills du når luftfiltret bostad .
3

Titta på baksidan av luftfiltret bostad , och du bör se MAP sensor monterad baktill. Den MAP-sensorn är en metall fyrkantig enhet ansluten till baksidan av luft - filterhuset enheten. Sensorn rören pekar inåt mot insugningsröret .

.from:https://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/general-car-maintenance/128899.html

Previous:
Next:

Allmän Bil Underhåll

 

Copyright (c) https://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.