Hur till Öppen bensintanken på en Infinity

Infinity bränsle dörrar är fast i power låssystem , låsa bränslet dörren när bilens dörrar är låsta . För att tanka måste du låsa upp bränslet dörren med kontrollerna Power Lock . Instruktioner
1

Lås dörren bränsletanken genom att trycka på " Lås upp " -knappen på förardörren eller upplåsningsknappen på intelligent nyckel , om sådan finns .
2

Push den vänstra sidan av bränslet dörren för att öppna den och få tillgång av tanklocket . Vrid tanklocket moturs för att ta bort det .
3

tillbaka tanklocket efter fyllning av bränsletanken . Vrid locket medurs tills det klickar . Tryck bränslet dörren stängd .
4

Tryck på " Lock " -knappen på förardörren eller om intelligent nyckel för att säkra bränsle dörren .
< br > .from:https://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/general-car-maintenance/128774.html

Previous:
Next:

Allmän Bil Underhåll

 

Copyright (c) https://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.