Svenska Bil >> Driving Safety >> Driving Safety >> Content

Felsökning av en bromsvakuumsensor Booster

Bromskraftförstärkaren är en makt bromssystem tillhandahålls av ett vakuum och slang mekanism kopplad till systemet . Detta borde , i teorin , bistå bromsning , men om det inte fungerar kan du finna att det faktiskt gör att trycka på bromspedalen för att bromsa eller stanna bilen mycket svårare . Naturligtvis , är det absolut nödvändigt att åtgärda detta potentiellt farlig fråga . Det finns åtgärder du kan vidta för att diagnostisera och åtgärda problemen . Instruktioner
1

Pump bromsen flera gånger och hålla pedalen nere vid försök att starta motorn . Om strömmen bromsen fungerar , kommer det att dra ned pedalen längre . Om pedalen inte rör sig , har du ett problem . Detta bekräftar att du måste utföra en grundläggande felsökning process .
2

Starta motorn och kontrollera vakuum i slangen . Motorn ska jämna ut om du ansluter slangänden . Om du inte känner vakuumsugning , är problemet ett begränsat vakuumöppning och detta måste rengöras .
3

Montera ventilen och slangen till bromsservon och lyssna efter någon luft läckage. Detta tyder på en sprucken booster , vilket du måste ha ersatt för mekanismen att fungera korrekt .
4

Byt booster om bromsen fortfarande inte har någon makt bistå och du har uttömt de tidigare stegen .
Addera ditt .from:http://www.motorfordon.com/bilar/driving-safety/driving-safety/147646.html

Previous:
Next:

Driving Safety

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.