Svenska Bil >> Driving Safety >> Driving Safety >> Content

Hur man beräknar Design timvolymen

Många vägar se likadana ut, men i själva verket är varje väg under en annan mängd stress bygger på fordonstrafiken det transporterar . Den mängd trafik som färdas en väg är en viktig faktor för hur mycket underhåll vägen kräver från år till år . På sätt att mäta denna volym är att använda designen timvolymen --- den 30: e högsta timvolymen för konstruktion året , vanligtvis 20 år från slutet av vägens konstruktion . Instruktioner
1

Survey vägen för ett år med hjälp av ett fordon trafik räknare för att bestämma hur många bilar färdas på vägen totalt .
2

dela upp det totala antalet bilar som 365 för att beräkna den genomsnittliga dagliga trafiken , även kallad ADT .
3

Multiplicera ADT med den andel av ADT som inträffat under konstruktion timme ( den 30: e högsta trafikerade timmen under året 20 år efter utgången av konstruktionen ) .

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/driving-safety/driving-safety/147613.html

Previous:
Next:

Driving Safety

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.