Svenska Bil >> Driving Safety >> Driving Safety >> Content

Hur Passera HAZMAT Test

USA: s regering kräver att yrkesförare passera farliga material för att bevisa att de har den kunskap och förmåga leveranstid dessa material på ett säkert sätt. Förbi detta test kommer att ge dig HAZMAT (H) Påskrift för din CDL licens. Dock kan frågorna på det test som du behöver för att klara verka förvirrande om du inte är tillräckligt förberedda. Planering och förberedelser i förväg kommer att hjälpa dig att besvara korrekt flesta frågorna i din HAZMAT test för att passera på första försöket. Saker du behöver
CDL manuell
Index kort
Visa fler instruktioner
1

Skaffa Commercial Körkort manual för just din tillstånd från din lokala Department of Motor Fordon, som omfattar farliga material information du behöver för testet.
2

Läs och bekanta dig med den information som ingår i hazmat avsnitt av din manual så att du får en förståelse för de ämnen som behandlas. Addera 3

Avsätt korta tidsperioder för att studera materialet - totalt två eller tre timmar eller mer under dagen - och ta täta pauser för att adekvat ta till sig informationen i din manuell.
4

igenom materialet i din manual. Använd din ordlista för att slå upp särskilda villkor som du inte förstår. Fråga din instruktör eller annan drivrutin för hjälp att förklara något som du inte förstår.
5

Ta praktiken test som ingår i din manual och göra en del av de frågor som du inte kunde svara rätt.

6

Använd ett index kort för varje fråga du misslyckades med att svara rätt och skriva ner det rätta svaret på den andra sidan av index kortet. Använd dessa kort för att studera den information du har problem att komma ihåg.
7

Registrera och betala avgiften för testet med din lokala DMV.
8

Läs varje fråga noggrant under testet. Vissa frågor kan verka svårt eller verkar motsäga andra frågor om du inte betalar ordentligt på formuleringen.

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/driving-safety/driving-safety/147536.html

Previous:
Next:

Driving Safety

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.