Svenska Bil >> Driving Safety >> Driving Safety >> Content

Stål Road Plate Säkerhetskrav

Stål väg plattor används för att tillfälligt täcka byggplatser i vägar så att de kan fortsätta att användas av bilister när de inte aktivt det arbetas på. Dessa stålplåtar måste uppfylla lokala och federala säkerhetskrav som ska användas på vägbanor . Täckning

Stål Vägplattor måste fullständigt täcka anläggningsområdet . De måste vila på ett område kring platsen som är robust nog att hålla både vikten av plattan och de fordon som passerar över den .
Höjd

Stålskivor används i vägar ska vara lätt att köra över utan att orsaka skador på fordonet , vilket innebär att plattan är typiskt bara 1 till 2 inches tjock . Tjockare plattor kan användas om de används i samband med graderade bilagor som hjälper bilar att säkert korsa plattorna .
Signs

Bygg besättningar måste använda tecken varning förare av förekomsten av stålplåtar i vägen. Dessa skyltar ska placeras tillräckligt långt bort från den plats som det låter förarna tillräcklig tid att bromsa på ett säkert sätt för att undvika eventuella faror , och att passera över plattorna vid en lägre hastighet än den utsända gräns .

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/driving-safety/driving-safety/147308.html

Previous:
Next:

Driving Safety

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.