Svenska Bil >> Driving Safety >> Driving Safety >> Content

Varför är det farligt att Coast Downhill med tryckluftsbromsar ?

Utrullning downhill är frestande i dagens värld av höga priser på naturgas , men det kan vara mycket farligt om backen är lång . Bromsar kan värma upp och misslyckas , vilket gör att föraren tappar kontrollen . Situation

Bromsarna används för att styra hastigheten hos fordonet under resa ned en lång backe . Motorn inte används för att bromsa in bilen , så bromsarna är den enda anordning som hindrar hastigheten från att öka .
Problem

bromsen används , de genererar värme . Stark värme kan orsaka att bromsarna att misslyckas , vilket leder till en förlust av kontroll .
Solution Använda Engine

Använd motorn att kontrollera hastigheten . Växla till en lägre växel tills fordonets hastighet förblir stabil .
Lösning använda bromsarna och motorn
p Om motorn inte räcker , sedan använda bromsarna på kort sprutar . Tryck på bromsen tills varvtalet sjunker under din målhastigheten . Sedan lossa bromsarna tills fordonet snabbar upp innan du trycker på bromsarna igen . Detta gör att bromsarna svalna innan de används igen .

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/driving-safety/driving-safety/147167.html

Previous:
Next:

Driving Safety

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.