Svenska Bil >> Driving Safety >> Driving Safety >> Content

Lagar om Mobiltelefoner & Körning i Libanon , Pennsylvania

Användning av mobiltelefoner under körning blir alltmer strikt kontroll av statliga myndigheter . Den Lebanon , Pennsylvania , trafik -kod i samband med förbudet mot användning av mobiltelefoner under körning förklarar att syftet med förordningar är att " skydda andra förare , passagerare, fotgängare, och den allmänna befolkningen " ( § 503,06 ( a ) ) . Stadordinance

Titel One , femte delen av Libanon , Pennsylvania , Code of förrättningar är stadens trafik -kod . Avsnitt 503,06 särskilt avser drift av ett motorfordon inom stadens gränser .
Förbud

§ 503,06 ( d ) ( 1 ) i Libanon , Pennsylvania , trafik koden förbjuder " användning " av mobiltelefoner under körning på någon gata eller väg inom stadens gränser . Avsnitten ( b ) ( 2 ) ( A ) till ( D ) definierar användas som ringa , svara , prata , eller lyssna med en " mobiltelefon ".
Undantag
< br >

koden ger undantag till mobiltelefonen restriktioner . § 503.6 ( d ) ( 2 ) listar tre undantag från trafiken koden mobiltelefon förrättning . Undantagen är för " allmän säkerhet krafter ," Underhåll ett fordon i parkeringsläge och när en " hands - free " -enheten används .

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/driving-safety/driving-safety/147147.html

Previous:
Next:

Driving Safety

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.