Svenska Bil >> Driving Safety >> Driving Safety >> Content

SUV Taklucka Säkerhet

Takluckor i sport utility vehicles kan ge en behaglig körupplevelse . Det finns säkerhetsrutiner att följa om din bil är utrustad med en taklucka , men säkerheten för ditt fordon inte äventyras genom att ha den här funktionen . Säkerhet Rutiner
p Det finns säkerhetsföreskrifter som måste följas när takluckan på din SUV är öppen . Var säker på att du inte står med , eller utöka några delar av din kropp genom takluckan medan fordonet är i rörelse . När du stänger takluckan , hålla alla kroppsdelar borta från det att förhindra någon chans att bli fastnat i det bör anti - jam funktion misslyckas .
I händelse av en kollision

Var medveten om att i händelse av en kollision när takluckan är öppen finns det en chans att skräp kommer in , liksom du eller någon passagerare i fordonet kastas ut ur takluckan , speciellt om du inte använder en bilbälte .
integriteten i ditt fordon

integritet ditt fordon inte äventyras genom införandet av en taklucka . Det material som din takluckan är gjord av är speciellt utformad för att vara stark nog för att uppfylla säkerhetsföreskrifterna .

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/driving-safety/driving-safety/147116.html

Previous:
Next:

Driving Safety

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.