Svenska Bil >> Driving Safety >> Driving Safety >> Content

Hur att bogsera en bil i Kalifornien

Handlingen att bogsering innebär att använda någon typ av koppling för att dra ett fordon eller annan utrustning bakom ett annat fordon eller utrustning. I Kalifornien är det ett krav enligt den statliga fordonet kod att använda en kedja eller liknande anordning för att bogsera en bil, förutom i nödsituationer, t.ex. om bilen är inaktiverad och flyttas från en motorväg. Saker du behöver
dragkedja eller liknande anordning
Visa fler instruktioner
1

Sätt bilen i friläge och fäst den till dragfordonet via en säkerhetskedja, kabel, rep eller annan liknande anordning. Ena änden av kedjan ska fästas till mitten av underredet av bilen bogseras, den andra änden ska fästas vid dragkroken på dragfordonet, eller till mitten av bakaxeln om det finns någon dragkrok <. br> Sida 2

Inspektera bogsering kedjan eller liknande anordning för att kontrollera att det är tätt och att hakarna på båda ändar av kedjan är helt säker. Enligt den statliga fordonet kod, kan bara tillräckligt slack lämnas som behövs för att möjliggöra ordentlig vändning. Se också till att det finns flera meter avstånd mellan fordonen. Statlig lag säger att avståndet inte kan överstiga 15 meter.
3

Kör dragfordonet framåt mot målet, att se till att lyda alla statliga körning lagar och postat trafikmärken. Sedan, under bogsering, kan fordonen färdas i en långsammare takt än det normala trafikflödet, både de dragande och dragna fordon skall ha sina varningsblinkers på.
4

Ta bogseras bilen ur neutralläge när du anländer till din destination, och placera den i parken. Ta sedan bort bogsera kedjan från bilen.

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/driving-safety/driving-safety/147072.html

Previous:
Next:

Driving Safety

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.