Svenska Bil >> Driving Safety >> Driving Safety >> Content

Overhead Barrier Varningsskyltar

Overhead barriär varningsskyltar används vanligen på vägarna för att varna förare av eventuella faror och ge information om vägbanan. Dessa skyltar är placerade högt upp på stolpar eller på barriären sig att motverka vandalism och gör dem lätta att se och läsas av alla förare. Overhead barriär tecken finns också på parkeringsplatser strukturer, drive-through körfält, biltvättar och andra ställen som har hinder som kan vara hinder för förare. Lågt clearance Signs

Den vanligaste typen av overhead tecken barriär varning är lågt clearance tecken. Dessa skyltar är placerade antingen strax före barriären eller på barriären för att varna förare i stora fordon som det område de kommer in kan skada toppen av sina fordon om de överstiger den högsta tillåtna höjden genom området. Lågt clearance tecken är vanligast på broar, överfarter, parkeringsgarage och drive-through körfält. De flesta personbilar inte överstiger höjd begränsningar, så lågt clearance varningsskyltar är främst användbart för kommersiella lastbilschaufförer som ofta har belastningar över höjd begränsningar.
Rock bildområdet Signs

Bergsområden har ofta vagga bildområdet tecken overhead varning. Dessa skyltar är placerade ovanför för att säkerställa synlighet för alla förare före inträdet till den potentiellt farliga området, oftast på vägbroar eller höga stolpar. De varnar förare av eventuella stenar eller löst skräp som kan komma in i vägbanan. Rock bilden varningsskyltar är nästan exklusivt till bergsvägar, eftersom dessa områden är mest påverkas av fallande stenar och skräp.
Vikt-begränsning Signs

Vikt- begränsning skyltar är tänkt att varna förare för tunga fordon eller fordon som bogserar last att deras vikt kan orsaka problem med vägen, vilket resulterar i skador på fordonet. Viktbegränsningar genomförs i områden där det finns en chans att vägen skadas av trycket från tunga fordon som färdas längs dem. Dessa tecken är i allmänhet placerade overhead för att möjliggöra full synlighet till förare före inträdet till tyngden-restriktionsområdet.

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/driving-safety/driving-safety/146395.html

Previous:
Next:

Driving Safety

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.