Svenska Bil >> Driving Safety >> Driving Safety >> Content

Hur man kör en bil med en blåst topplockspackning

Du ska köra en bil med en blåst topplockspackning endast som en sista utväg för nödsituationer. Ju längre du kör bilen, desto mer kommer du skada de inre delarna. Långvarig användning kan äventyra hela motorn. Dessa steg förutsätter att du är på en plats där du har tillgång till olja och kylvätska. Saker du behöver
5-gallon Oljetråg
OSHA-godkänd olja och kylvätska avfallsbehållare
3/4-tums skiftnyckel
Oljefilternyckel
Oljefilter
Oil fylla tratt
5 liter olja
Kylvätska fylla tratten Sida 2 liter kylvätska
Visa fler instruktioner
1

tillåta fordonet att svalna.
Sida 2

Placera drain pan under kylvätska avtappningsventil i botten av radiatorn. Öppna dräneringsventilen genom att vrida det moturs för hand, och låt all kylvätska rinna ut.
3

Kassera den gamla kylvätskan i en OSHA-godkända behållare.
4

Flytta dräneringstråget under bilens avtappningsplugg. Ta bort avtappningspluggen, med 3/4-tums nyckel för att vrida det moturs och låter all olja rinna ut.
5

Ta bort oljefiltret med oljefilternyckel, och ersätta den med nytt filter.
6

Stäng oljepluggen tråget med skiftnyckel. Använd oljan fylla tratten för att fylla sumpen med 5 liter olja rekommenderas för just ditt fordon.
7

Stäng ventilen kylvätska rinna genom handen, och använd kylvätska fylla tratten för att fylla kylaren med 2 liter kylvätska --- eller tills kylvätskenivån är upp till den nivå som anges på översvämningen behållaren.
8

Kör ditt fordon direkt till en bensinstation som ligger så nära som möjligt. Du bör köra mer än en mil bort, eftersom motorn överhettas och ytterligare skadas. Stäng av motorn så fort som möjligt, och låt mekaniken ta det därifrån.

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/driving-safety/driving-safety/146303.html

Previous:
Next:

Driving Safety

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.