Ford Truck Billarm Instruktioner

Vissa Ford lastbilar levereras med ett passivt stöldskyddssystem ( " SecuriLock " ) som fungerar genom att immobilisera motorn om en obehörig nyckel används för att starta motorn . Utöver detta , kan Ford lastbilar har också ett system omkrets larm som varnar dig om en obehörig tillträde till fordonet . Handhavande omkrets larm innebär och frånkoppla det . Instruktioner
1

Ta ut nyckeln ur tändningslåset och pre - arm systemet genom att trycka den slutna knapp lås ikon på fjärrkontrollen . Eller , öppna en dörr och tryck på lås makt dörr och sedan stänga dörren . Eller , stäng förardörren och tryck och håll " 7-8 " och " 9-0 " -knapparna på keyless inresa pad samtidigt .
2

Observera tillkoppling av systemet . De turn - signallampor blinkar när alla dörrar är stängda för att indikera att systemet går in i pre - alarm nedräkning . Systemet kommer då armen 20 sekunder efter pre - beväpning .
3

frånkoppla systemet genom att trycka på ikonen låsa spännet på fjärrkontrollen . Detta öppnar också dörrarna . Eller , vrid tändningen till läge ON med en SecuriLock nyckel . Eller , låsa dörrarna med keyless inresa pad . Ford bilens larmsystem kommer då att avväpnas .

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/cars-trucks-autos/trucks/144249.html

Previous:
Next:

lastbilar

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.