EGR vs SCR

EGR vs SCR debatten inför diesel industrin motor lastbilstransporter efter US Environmental Protection Agency meddelade strängare utsläppsnormer för kväveoxider som skulle träda i kraft under 2010 . Selektiv katalytisk reduktion ( SCR ) och avgasåterföring ( EGR ) är två NOx utsläppsminskningar tekniker för dieselmotorer lastbilsmotorer . SCR

Med SCR , är en urealösning innehållande ammoniak tillsatt i avgasströmmen från en dieselmotor, som i kombination med NOx , producerar ofarliga biprodukter , inklusive kväve och vattenånga, vilka är anordnade för genom avgasröret. Addera EGR

med EGR-motorer , är en del av motorns avgaser återcirkuleras genom motorns cylindrar , och denna gas kombineras med frisk luft inuti förbränningskammaren , vilket minskar syrehalten . Avgaserna kyls sedan , minska kväveoxidutsläppen . Har förmåga att reducera NOx-utsläppen med så mycket som 90
Jämförelse

Både EGR och SCR strategier procent. Enligt FleetOwner tidningen ger SCR tekniken bättre bränsleekonomi , och den producerar mindre partiklar . Å andra sidan , kräver EGR metoden ingen tillsats och det finns mindre av en börda för vagnparken ägaren att se till att han är i överensstämmelse med utsläppsnormer .

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/cars-trucks-autos/trucks/144044.html

Previous:
Next:

lastbilar

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.