Fuel Trailer Krav

Bränsle trailers är konstruerade för att tanka andra bränslen fordon och utrustning på drift webbplatser . De finns i en mängd olika specifikationer , men alla bränsle släp skall uppfylla vissa krav . Federala lagar se till att bränsle tankfartyg drivmedel från en plats till en annan utan att äventyra människors liv och riskera miljöförstöring . Plakat

allt bränsle trailers är skyldiga att visa en skylt som tydligt anger de bär bränsle . Detta är tänkt att se till att andra bilister och på plats personal är medvetna om risken för att komma för nära släpet i händelse av bränsle explosionen . Addera Safety Vent
< p > ett bränsle trailerns bränsletanken skall ha en säkerhetsventil med en säkerhetsmekanism . Vid en brand bryter ut , kommer säkerheten vent och mekanism förhindrar trycket inuti bränsletanken från spricker tankens kropp eller lederna .
Joints

bränsle trailer bränsletank ska ha fogar som stängs genom bågen , spot lödning , silver lödning eller andra metoder som säkerställer ett gemensamt motstånd mot värme . Detta krav förhindrar också ett gemensamt från sprickbildning till följd av bränsletrycket i tankfartyg , vilket skulle skapa en möjlighet för spill .

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/cars-trucks-autos/trucks/143795.html

Previous:
Next:

lastbilar

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.