Gaffeltruck License Träning

En standard gaffeltruck kan väga upp till 9000 pounds och används ofta i nära ramarna . Dessa maskiner är en intrikat del av industri och sjöfart men kan utgöra en allvarlig hälsorisk . Av denna anledning är endast utbildade operatörer tillåts verka gaffeltruckar . Klassrumsundervisning

OSHA ( Occupational Safety and Health Administration ) kräver en tredelad utbildning för truckförare . Den första delen utförs i ett klassrum med video , ljud , utskrift och expert högtalare att inte bara träna operatören i hur maskinen fungerar , men försiktigt påpeka farorna med gaffeltruck missbruk .
praktiska övningar

En kvalificerad professionell instruerar nya aktörer i praktisk utbildning segmentet . Här nya aktörer bekanta med kontroller, säkerhetsfunktioner och begränsningar gaffeltruck . De visas också hur man tanka bilen och fylla den dagliga säkerheten checklista för maskinen .
Hands - On Evlauation

När tränaren känns det nya operatören är förtrogen med maskinens kontroller , kommer den nya operatören tillåtas att använda maskinen . Instruktören kvar med eleven för att svara på frågor , påpeka problem och begränsa deras exponering för farliga förhållanden . När tränaren känns den nya operatören har behörighet att driva gaffeltruck självständigt , kommer den nya operatören anses certifierad som en gaffeltruck operatör .

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/cars-trucks-autos/trucks/141470.html

Previous:
Next:

lastbilar

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.