Hur man tar bort en generator från en motor

Syftet med en generator är att omvandla växelström från batteriet till likström för spolen och lampor av ett fordon eller maskin. Ta bort en generator från en motor krävs för att ersätta den eller för att göra en elektrisk omvandling till en 12 -volts generator systemet. Generatorn är ansluten till regulatorn och batteriet och delar upp den aktuella mellan dem. Ta bort en generator är inte svårt och kan ta så få på 10 minuter , beroende på syftet med ditt utbyte . Saker du behöver
skiftnycklar
Hylsnyckelsats
Grinder
Visa fler instruktioner
1

minuskabeln på batteriet genom att ta bort C - klämma fästa kabeln till terminalen . Ta bort den positiva kabeln på samma sätt . Var noga med att ta bort kablarna i detta för att undvika en chock .
2

Skruva av muttrar och bultar som fäster kabeln från batteriet till generatorn med en skruvmejsel . Ta bort kabeln som går från generatorn till spänningsregulatorn med samma metod . Addera 3

skruva isär generatorn från fästet med en socket set . Om du planerar att byta ut generatorn med en generator , slipa generatorn montera av motorn väl . Svetsa generatorn fästet i dess ställe .

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/cars-trucks-autos/other-autos/116487.html

Previous:
Next:

Andra Autos

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.