Vad är syftet med ett gnistskydd i en ATV ljuddämpare ?

Gnistsläckare fylla en viktig roll både när det gäller brandsäkerhet och tillgodose statliga föreskrifter rörande terrängfordon och gasmotorer . Detta gäller särskilt för tvåtaktsmotorer , som arbetar vid höga varvtal medan spyr ut en blandning av heta gaser och oljerök . Brandskydd

flesta ATV använder screen - typ gnistsläckare , som utnyttjar ett nät att fånga stora , flammande partiklar som flyger från motorn . Utan en fysisk barriär för att bromsa och fånga sådana partiklar , skulle de lämnar avgasröret och stå en rättvis chans att antända några torra löv eller borsta de landar på .
Legality
< p > gnistfångare är enligt lag skyldiga utrustning för motorfordon som drivs off - road , och sade avledare måste certifieras och anges i USDA Forest Service gnistskydd guide . Du kan hitta de tekniska krav som anges i Forest Service Specification FS5100 - 1 .

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/cars-trucks-autos/other-autos/116429.html

Previous:
Next:

Andra Autos

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.