Hur att blöda en Meyers snöplog

Hydraulic Systems plats fluid under högt tryck för att underlätta driften av mekaniska anordningar . Exempel på hydrauliskt drivna enheter är styrorgan på jetliners , armarna på bulldozers och bromsarna på en bil . För hydrauliska system ska fungera , måste luft tappas ur systemet så att vätskan för att uppnå maximalt tryck . Blödning luften från en Meyers snöplog bör utföras som en del av regelbundet underhåll . Saker du behöver
Wrench
Hydraulik
vätska
Visa fler instruktioner
1

Ta bort locket från hydraulvätsketanken med en skiftnyckel . Toppa behållaren med färska hydraulolja och sätt på locket .
2

Lossa de hydrauliska slangkopplingar --- med en skiftnyckel --- där slangarna ansluter till de hydrauliska cylindrarna . Lossa beslagen endast tills vätskan börjar droppa från anslutningarna . Addera 3

Cycle plogen genom alla dess funktioner . Använd plogen kontrollerar att lyfta och sänka och flytta plogen sidledes --- 10 gånger i varje riktning .
4

Dra åt hydrauliska slangkopplingar . Toppa behållaren med färska hydraulolja .

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/cars-trucks-autos/other-autos/116411.html

Previous:
Next:

Andra Autos

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.