Information om Salvage avdelningarna i Californien

En bärgning fordon är ett fordon som blivit omfattande skador har förklarats för dyrt att fixa med ett försäkringsbolag, leasing företag eller finansiella institut. Om fordonet småningom repareras till den punkt där den är manövrerbar, då det kan omregistreras med Kalifornien DMV som räddas eller återupplivat bärgning fordon. Ägande Proof

Alla som planerar att registrera eller omregistrera en bärgning fordon med California Department of Motor Vehicles måste ha bevis på äganderätten till fordonet. Beviset kan vara i form av ett rättsligt intyg om titel, ansökan om duplikat titel eller en bärgning certifikat som finns antingen i ägarens namn eller godkänts för överföring till ägarens namn.
Titel Omregistrering

Folk ny registrering titeln på en bärgning fordon i Kalifornien har att slutföra en DMV Ansökan om titel eller registrering formuläret och skicka det per post eller personligen vid en filial. Endast den första sidan av den tvåsidiga formuläret måste fyllas ut, den andra sidan är klar med en licensierad fordon kontrollör, en representant från AAA eller annan auktoriserad Auto Club, en DMV representant, eller en fred officer som är utbildade i fordonet verifieringen.
Inspektioner

En representant från antingen California Highway Patrol eller DMV har att inspektera alla bärgade fordon innan en ny titel utfärdas. Vid inspektionen har registranten lämna eventuella reparationer kvitton för fordonet, samt bevis på ägande. CHP utför inspektioner endast efter överenskommelse, en förteckning över kontrollplatser kan hittas på CHP: s hemsida
Titel Avgifter

Avgifter för omregistrering en bärgning fordon varierar. beroende på omständigheterna. Kostnaderna kan omfatta en dubblett titel avgift, licensavgift, anmälningsavgiften, CHP avgift, landsting avgifter och serviceavgifter. Som av 2011, kan enskilda avgifter varierar från $ 1 till mer än $ 100. Till exempel är titeln övergångssumman $ 15, medan avgiften för en bärgning certifikat är $ 18.

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/cars-trucks-autos/other-autos/116154.html

Previous:
Next:

Andra Autos

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.