Förklaring av motor Tändföljd & Vinkelförskjutning

Syftet med motorn är att vrida vevaxeln. Ett kugghjul på änden av vevaxeln överför kraft till ett tåg av kopplingar som leder till hjulen. Flera kolvarna samverkar för att vända på vevaxeln . Motor Tändföljd

Motorn bränning är den ordning i vilken varje kolv " bränder " ( överför kraft till vevaxeln ) . Tändningsföljden sprids oftast ut över längden på vevaxeln så att vridmomentet . appliceras jämnt i hela bränning cykeln
vinkelförskjutning

vinkelförskjutning är vinkeln att vevstaken - staven som ansluter kolven till vevaxeln - - gör med den vertikala . I en rak sexa , alla vevstakarna driva vevaxeln från direkt ovan . I en V - 8 motor , vevstakarna ansluta till vevaxeln på en 90 - graders vinkel - fyra från 45 grader till vänster om vertikal och fyra från 45 grader till höger för vertikal Addera ditt . motor tändföljd & vinkelförskjutning

motor tändföljd och vinkelförskjutning är noga utvalda - och samordnas noggrant - att minska motorns vibrationer . I varje motor är flera vevstakar driver en roterande vevaxel . Noggrant välja hur dessa driver hända kan maximera hur effektiv motorn överför kraften från kolvarna .

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/cars-trucks-autos/other-autos/116097.html

Previous:
Next:

Andra Autos

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.