Hur jag stänga av larmet på en 2002 Honda Odyssey ?

Den 2002 Honda Odyssey tillverkades med ett överfallslarm för användning i händelse av en nödsituation . Honda utformade två olika metoder för att inaktivera överfallslarm efter att du aktiverat . Överfallslarm

överfallslarm funktionen på 2002 Honda Odyssey låter din horn och blinkar ditt ljus i upp till 30 sekunder . Larmet är användbart i nödsituationer för att avskräcka tjuvar eller påkalla uppmärksamhet . Du kan aktivera överfallslarm med fjärrkontrollen genom att trycka och hålla " Panic " i ungefär en sekund . Addera Fjärrkontroll

överfallslarm kommer aktivera signalhornet och lamporna i 30 sekunder innan avstängning . Du kan avaktivera larmet innan slutet av 30 sekunder med hjälp av fjärrkontrollen . Trycker på någon av knapparna på fjärrkontrollen kommer att stänga av överfallslarm .
Tändning

Du kan aktivera larmet när du sitter inne i bilen . När i Honda Odyssey , har du ett andra alternativ för att inaktivera överfallslarm . Placera nyckeln i tändningslåset och vrid den till " On " läge för att stänga av larmet . Observera att du inte kan aktivera larmet om tändningen är redan i " On " läge .

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/cars-trucks-autos/other-autos/115915.html

Previous:
Next:

Andra Autos

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.