Vilka Tags behövs för Traktor?

Federal Motor Carrier Safety Administration fastställer riktlinjer för registrering av kommersiella lastbilar som transporterar gods över hela USA. Veta FMCSA krav kommer att spara tid och pengar när tagga ditt fordon. Enskilda stater varierar, kontakta din statens Department of Revenue kommer att avgöra vilka krav som måste uppfyllas lokalt för att registrera ditt fordon kommersiellt. FMCSA registrering Roll

"The FMCSA etablerar en standard för kommersiella motorfordon och deras drivrutiner och lastbilar och bussar företag som sysslar med mellanstatliga transport av passagerare och gods, inklusive farliga ämnen," förklarar institutionens hemsida. "Myndighetens ansvar omfattar övervakning och kontroll av efterlevnaden av bestämmelser som reglerar både säkerhet och handel Dess fokus på båda problemen -. Säkerhet och ekonomiskt ansvar - återspeglas i den dubbla banan av sin nuvarande registreringsprocessen."

FMCSA Registration Process

Trettioen stater kräver en US Department of Transportation nummer, som spårar ett företags säkerhet rekord, som en del av registreringsprocessen. Den som söker ett USDOT nummer måste först ansöka om drift myndighet från FMCSA. Beroende på vilken typ av last du tänker transportera, kan du behöva ansöka om flera myndigheter. Online Registrering och efterlevnad Assistant hemsida kan hjälpa dig att avgöra vilka former du behöver för att slutföra.

Transport av radioaktivt material, sprängämnen, material giftigt vid inandning och metan kräver ansöker om farliga material Safety Permit genom att lämna in blankett MCS -150B.

Registrera ditt fordon i ditt tillstånd kräver bevis på att du har betalat alla lämpliga skatter. Tillhandahållande av IRS Form 2290 för Heavy Truck Användning, plus mottagandet av betalda skatter /avgifter från Skatteverket kommissionärer kontoret vid registrering kommer att uppfylla detta krav i de flesta stater.

Interstate transport kräver registrering med internationell registrering Plan departementet din statens motorfordon division. Intrastate registrering krävs endast ditt fordon licensieras och taggad i ditt tillstånd av företag.

Lastbilar som överskrider statliga viktgränser kräver att få ett särskilt tillstånd från din statens Permit Office. Krävs

Nyligen registrerade fordon av FMCSA att passera den nya aktören Process Safety Assurance. Säkerhet tillstånd kräver skicka formuläret MCS-150B, Kombinerad Motor Report Carrier Identifiering och HM tillståndsansökan.
Användbara tips

Fast FMCSA sätter reglerna för registrering kommersiella fordon, med taggning och licensiering av fordon är en statlig fråga. Att veta vad din statens krav på registrering innan ansöker om tillstånd kommer att påskynda ansökningsprocessen. Du kan bestämma dessa krav genom att kontakta din lokala avdelning av motorfordon.

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/cars-trucks-autos/other-autos/115157.html

Previous:
Next:

Andra Autos

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.