Accident Investigation & Safety Inspection på Highways

Olycksutredningar och säkerhetsinspektioner utförs på motorvägar skiljer sig från de som utförs på lokala vägar . Majoriteten av motorvägen utredningar och inspektioner inledas på en statewide eller länsövergripande grund , inte av enskilda församlingar . Olycksutredningar

Olycksutredningar på landsvägar brukar äga rum på begäran av olycksoffer , sörjande familjer , eller ens personliga advokater skada . Ibland är dessa undersökningar genomförs av motorvägen administrationen själv , men privat hyrda företag kan göra dem också ( på en medborgares begäran ) med administrationens godkännande .
Säkerhetsinspektioner

Liksom olycksutredning , kan säkerhetsinspektioner utföras på ett behov när det behövs . Om många klagomål görs om en viss sträcka av motorvägen , till exempel , kan inspektörerna utvärdera vägbanan , räcken och skyltar runt området för att avgöra om de uppfyller säkerhetskraven . Säkerhetsinspektioner görs ofta regelbundet , vanligtvis årligen eller vartannat år . Försök inte att utföra inspektioner Highway Safety eller olycksutredningar själv
Varningar

. Om du har frågor eller funderingar om en viss incident , kontakta din institution riksväg att bestämma säkerheten värdering av vägbanan , samt hur ofta och vilka typer av olyckor har inträffat där .
< Br >
.from:http://www.motorfordon.com/bilar/cars-trucks-autos/other-autos/114709.html

Previous:
Next:

Andra Autos

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.