Hur gör jag avaktivera larmet på en 2000 Dodge Intrepid ?

För 2000 Dodge Intrepid är utrustad med ett larmsystem som utlöses när olaglig inresa görs. I vissa situationer, till exempel att ha Intrepid Betjänad parkerade eller när den servas av en mekaniker måste larmsystemet ska avväpnas så det inte går bort . Frånkoppling av larmfunktion kommer att hindra den från att aktiveras tills det är tillkopplat igen . Instruktioner
1

Sätt i nyckeln i tändningslåset .
2

Vrid tändningsnyckeln till " ON . " Starta inte motorn . Addera 3

Håll betjänt /övermanningsknapp inom fem sekunder för att vrida på tändningen . Betjänad knappen är placerad under rattstången . Betjänt /övermanningsknapp efter säkerhetskontrollen indikatorn släcks .
5

Slå av tändningen
4

Release . Addera
.from:http://www.motorfordon.com/bilar/cars-trucks-autos/other-autos/114635.html

Previous:
Next:

Andra Autos

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.