Hur att återställa systemet Stöldskyddande på en 1994 Pontiac Grand Prix

1994 års Pontiac Grand Prix använder Theftlock systemet stöldskyddande att motverka stöld av radion . Systemet inaktiverar alla radiofunktioner när batteriet avlägsnas . Om systemet har aktiverats , måste det återställas för att de radio- funktioner ska fungera igen . En unik upplåsningskod lämnades när Grand Prix var ny . Om du inte längre har koden , kan du skaffa det från en Pontiac återförsäljare . Saker du behöver
Upplåsningskoden
Visa fler instruktioner
1

Vrid tändningsnyckeln till " On . " Vänta på " Loc " visas på radions display .
2

Tryck på " Min " -knappen .
3

Tryck på " Min " -knappen flera gånger tills de två sista siffrorna på displayen matchar upplåsningskod .
4

Tryck på " HR " knappen upprepade gånger tills de första en eller två siffror på displayen matchar upplåsningskod .
5

Tryck på " AM - FM " -knappen för att skicka koden . Systemet visar " Sec " för att indikera att systemet har återställts .

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/cars-trucks-autos/other-autos/114613.html

Previous:
Next:

Andra Autos

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.